Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej

2020

Tax strategy

Bridgestone Stargard Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Tax strategy

Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna oddział w Polsce (dalej „Bridgestone Europe”)

Tax strategy

Bridgestone Poznań Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością