Obraz przedstawia samochód ciężarowy na autostradzie i narzędzie Bridgestone Fuelcare do zarządzania paliwem.

Odkryj Fuelcare – nasze rozwiązanie obniżające zużycie paliwa, emisję CO2 i TCO floty.

Dowiedz się, jak sposób eksploatacji opon wpływa na zużycie paliwa
Znajdź równowagę między kosztem opon a wydatkami na paliwo
Zmniejsz wydatki na paliwo, TCO i emisję CO2 nawet o 10%

Co oferuje Fuelcare?

Przegląd TCO opon
Floty wydają do 20 razy więcej pieniędzy na paliwo niż na opony. Jednocześnie opony mogą mieć znaczący wpływ na wydatki na paliwo. Dzięki Fuelcare można uzyskać pełny przegląd wpływu opon na zużycie paliwa przez flotę oraz działań, które pozwalają zmaksymalizować oszczędności.
Obraz przedstawia tablet i symulator FuelCare.
Właściwy wybór dla Twojej działalności
Krótsze przewozy regionalne z wieloma dostawami lub długodystansowe przewozy międzynarodowe – nasze najlepsze w swojej klasie opony oszczędzają zużycie paliwa bez uszczerbku dla przebiegu i bezpieczeństwa. Dzięki Fuelcare można dokonać optymalnego wyboru na podstawie sposobu prowadzenia i działalności.
Obraz przedstawia opony Duravis R002 i Ecopia H002.
Monitorowanie oszczędności na paliwie
Fuelcare wykorzystuje dane telematyczne i operacyjne do przewidywania, monitorowania i wskazywania redukcji zużycia paliwa i emisji CO2. Potencjalne oszczędności związane z oponami ustalane są z uwzględnieniem prędkości, przyspieszenia i pokonywanych wzniesień.
Obraz przedstawia samochód ciężarowy na stacji benzynowej przy autostradzie z zachodem słońca w tle.
Proaktywne utrzymanie opon
Proaktywne utrzymanie opon ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia oszczędności paliwa. 2100 partnerów w sieci serwisowej Bridgestone oraz rozwiązania Tirematics to gwarancja utrzymania opon w należytym stanie.
Obraz przedstawia zbliżenie aspektów monitorowania, konserwacji i zarządzania stanem opon floty.
Jeszcze większa wartość
Dopełniając rozwiązania w zakresie zarządzania oponami, Fuelcare zapewnia dodatkowe oszczędności poprzez poprawę stylu jazdy, przebiegu tras i automatycznego śledzenia paliwa za pomocą WEBFLEET. To kompleksowe rozwiązanie zapewnia maksymalny zwrot z inwestycji i najwyższą wygodę.
Webfleet – Obraz przedstawia siedzącego za biurkiem menedżera floty, który korzysta z Webfleet Solutions.