Konkurs Bridgestone "napisz opinię" – zwycięzcy

MARZEC – ANTONIO, HISZPANIA
KWIECIEŃ – TONY, WIELKA BRYTANIA
MAJ – MATT, NIEMCY
CZERWIEC – CLARISSE, FRANCJA
LIPIEC – MARCIN, POLSKA
SIERPIEŃ - JUAN JOSE, SPAIN
WRZESIEŃ - JORGE, SPAIN
PAŹDZIERNIK - HÉCTOR, SPAIN
LISTOPAD - JOÃO, FRANCE
GRUDZIEŃ - DAVID, SPAIN