Tyre Talk

Bridgestone prezentuje swoją filozofię „Nasz sposób, aby służyć”

Bridgestone, największy na świecie producent opon, zaprezentował cele swojej polityki w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Misja firmy skupia się wokół trzech obszarów: mobilności, ludzi oraz środowiska.

Fundamentalne założenie Bridgestone Essence opiera się na przekonaniu, że firma odniesie sukces jeśli jej działania niosą ze sobą wartość dodaną dla społeczeństwa. Właśnie dlatego Bridgestone wprowadził odnowione zobowiązanie w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) „Nasz sposób, aby służyć”. 

Jako ogólnoświatowy lider pragnący tworzyć prawdziwie globalne przedsiębiorstwo, Bridgestone akceptuje swoją odpowiedzialność wobec społeczeństwa, ułatwiając dostęp do inteligentnych, bezpiecznych środków transportu, tworząc zdrowe, prężne społeczności i równoważąc działalność biznesową z zarządzaniem środowiskowym.

Firma podtrzymuje wysiłki społeczne i środowiskowe, jako integralną część swojej działalności. W jej roli, jako wiodącego innowatora w branży, Bridgestone koncentruje się na trzech priorytetowych obszarach, które będą stanowić główny element bieżących działań CSR firmy:

  • Mobilności, która oznacza dostęp do inteligentnego i bezpiecznego transportu
  • Ludziach, a więc tworzeniu zdrowych, prężnych społeczności
  • Środowisku, poprzez jak największe ograniczenie naszego wpływu na środowisko

Zobowiązania CSR firmy Bridgestone nie są nowe. Filozofia dokumentu „Nasza droga, aby służyć" opiera się na 10 latach sukcesów i nauki wyniesionej z 22 Punktów CSR firmy Bridgestone.

„Nasza droga, aby służyć” to globalne zobowiązanie dla wszystkich członków zespołu Bridgestone na całym świecie. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu nie jest tylko kolejnym przedsięwzięciem lub kampanią promowaną za pośrednictwem plakatów. Jak sama nazwa wskazuje, wiąże się ona z odpowiedzialnością – nas wszystkich i każdego pracownika firmy z osobna.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zaangażowania Bridgestone w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, odwiedź stronę internetową firmy: