19 wrzesień 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
 
Wykonanie i dostawa wiader na Pigment w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11636664
 
 
 
1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa:
„Wiader nierdzewnych – ilość – 110 sztuk”
 
Wykonawca powinien zapewnić:
               
  • Wizja lokalna przed złożeniem oferty
  • Wykonanie wiadra o wymiarze i wadze na podstawie rysunków i wizji lokalnej
  • Zapakowanie i zabezpieczeni przed korozja podczas transportu
  • Transport i rozładunek w BSST
  • Zapewnić gwarancję na zakupiony sprzęt,
 
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 
Przewidziany termin dostawy:
 
Początek pierwszych dostaw palet do 20.10.2013
Ostatnie palety mają być dostarczone do 20.12.2013
                                                                                               
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
  • Zgodność ze specyfikacją
  • Termin dostawy
  • Cena
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 

4. Harmonogram przetargu

 
Termin składania ofert do 4.07.2013r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 05.07.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 10.07.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą do 15.07.2013 r.