19 wrzesień 2013

Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: „Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Działanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 537 534 969,00 zł 
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zł 
Wartość wkładu Budżetu Państwa: 18 562 498,34 zł

 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE Stargard Szczeciński Spółka z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Dostawę przewodu instalacyjnego do fabryki opon TBR Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim – etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11626856.
 
 
1.        Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.        Przewód instalacyjny: 1x240mm2 – 1012m
2.        Izolacja: podwójne PVC
3.        Napięcie pracy: 0,6/1kV
4.        Odporność: promieniowanie UV
5.        Rodzaj żyły: linka – klasa 5
 
Dostawca powinien zapewnić:
 
  • dostawę sprzętu fabrycznie nowego i nieużywanego,
  • dostawę sprzętu ujętego w specyfikacji,
  • posiadać niezbędne doświadczenie i uprawnienia,
  • przedstawienie warunków eksploatacji okablowania,
  • zapewnić gwarancję na zakupiony sprzęt,
 
2.        Termin wykonania zamówienia
 
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 
Nieprzekraczalny termin dostawy: do dnia  05.07.2013r.
                                                                                               
3.        Wybór ofert
 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
  • Zgodność ze specyfikacją
  • Termin dostawy
  • Cena
 
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
4.        Harmonogram przetargu
 
Termin składania ofert do 20.06.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 21.06.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 22.06.2013 r.
 
Zawarcie umowy z dostawcą do 25.06.2013 r.
 
Nieprzekraczalny termin dostawy: do dnia 05.07.2013r.