18 wrzesien 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
 
 
 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Dostawe: Sprzet IT do fabryki opon TBR Bridgestone w Stargardzie Szczecinskim – etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11595331.
 
 
 
1.        Przedmiot zamówienia
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.        Terminal Motorola MC-9190-G30SWAYA6WR CE6 – ilosc - 25
2.        Stacja dokujaca Motorola CRD9000-111 SES z zasilaczem – ilosc 25
3.        Uchwyt KT-61499-01R do stacji dokujacej CDR9000-111SES – ilosc 25
4.        Terminal Motorola VC5090 – ilosc 2
5.        Klawiatura zewnetrzna do VC5090 – VC5090KYBD -00R – ilosc 2
6.        Zapasowa bateria do Terminala VC5090 – ilosc 2
7.        Pakiet serwisowy do MC9190-G – ADV EXCH 3-lata GOLD – ilosc 25
8.        Pakiet serwisowy do VC5090– ADV EXCH 3-lata GOLD – ilosc 2
 

Dostawca powinien zapewnic:

  • dostawe sprzetu fabrycznie nowego i nieuzywanego,
  • dostawe sprzetu ujetego w specyfikacji,
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia,
  • przedstawienie warunków serwisu urzadzen,
  • zapewnic gwarancje na zakupiony sprzet,
 
2.        Termin wykonania zamówienia
 
Dostawca zobowiazany jest dostarczyc przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach:
 
Nieprzekraczalny termin dostawy: do dnia  28.06.2013r.
                                                                                               
 
3.        Wybór ofert
 
Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:
 
  • Zgodnosc ze specyfikacja
  • Termin dostawy
  • Cena
 
 
W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.
 
4.        Harmonogram przetargu
 
Termin skladania ofert do 24.04.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 25.04.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 29.04.2013 r.
 
Zawarcie umowy z dostawca do 30.04.2013 r.
 
Nieprzekraczalny termin dostawy: do dnia 28.06.2013r.