18 wrzesień 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
 

 
 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Dostawe: Wózków widlowych, ciagników elektrycznych oraz chwytaka wg zalaczonej specyfikacji - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11588425
 
 
 
 
1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.        Wózek 2,5T z obrotnica – ilosc - 2
2.        Wózek 3T z obrotnica – ilosc – 1
3.        Chwytak do kauczuku – ilosc – 1
4.        Wózek widlowy 2,5T z przesuwem bocznym – ilosc – 1
5.        Wózek widlowy 2,5T z przesuwem bocznym i kabina – ilosc – 1
6.        Wózek niskiego unoszenia – ilosc -3
7.        Ciagniki elektryczne – transportowe – ilosc - 5

 
Wykonawca powinien zapewnic:
 • dostawe wózków widlowych, ciagników elektrycznych oraz chwytaku i odbiorem UDT,
 • dostarczenie dokumentacji DTR i deklaracji zgodnosci CE,
 • dostawe wyposazenia dodatkowego ujetego w specyfikacji,
 • wykwalifikowana kadre do uruchomienia urzadzenia w lokalizacji inwestora,
 • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia,
 • szkolenie dla pracowników inwestora w zakresie obslugi i eksploatacji.
 • przedstawienie warunków serwisu urzadzenia,
 • zapewnic gwarancje na zakupiony sprzet,
 
2. Termin wykonania zamówienia
 
Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach:
 
Przewidziany termin dostawy: do dnia 30.09.2013r.
                                                                                               
 
3. Wybór ofert
 
Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:
 
 • Zgodnosc ze specyfikacja
 • Termin dostawy
 • Cena
 
 
W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.
 
4. Harmonogram przetargu
 
Termin skladania ofert do 30.04.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 6.05.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 10.05.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 15.05.2013 r.