29 sierpień 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
 OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 
Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Maciej Milanowicz tel. +48 91 47 23 219 fax. +48 91 47 23 101
e –mail: maciej.milanowicz@bridgestone.eu
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Wykonanie oraz dostawa wózków materialowych do fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecinskim - etap 1B wg Projektu Zamiennego wedlug PR 11688208

 
  
Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.
 
1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie oraz dostawa wózków materialowych do fabryki opon Bridgestone w Stargardzie Szczecinskim - etap 1B wg Projektu Zamiennego wedlug PR 11673286”
 
Zakres prac obejmuje zakup elementów do wykonania wózków, wykonanie oraz dostawa wraz z rozladunkiem wózków materialowych IL Carts w ilosci 15 sztuk.
 
Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.
 
Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci
 
2. Termin wykonania zamówienia
 
Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):
 
Przewidziany termin dostawy gotowych urzadzen:  do dnia 15.12.2013
                                                                                               
 
3. Wybór ofert
 
Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:
 
  • Zgodnosc ze specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin dostawy urzadzen
  • Cena
 
W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.
 
 
4. Harmonogram przetargu
 
Termin skladania deklaracji poufnosci do 09.09.2013 r.
Termin skladania ofert do 25.09.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 26.09.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 03.10.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 04.10.2013 r.
 
Warunkiem przystapienia do przetargu jest podpisanie Klauzuli Poufnosci.
Bardzo prosze o zapoznanie sie z dokumentem oraz odeslanie podpisanej kopii na wskazany adres mailowy wraz z pelnomocnictwem uwierzytelniajacym wlasciwa reprezentacje firmy przez podpisana osobe.
 
Oryginal natomiast bardzo prosze przeslac poczta na ponizszy adres:
Milanowicz Maciej
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
ul. Most Kamienny 7
73-110 Stargard Szczecinski