10 czerwiec 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
Stargard Szczecinski, 10.06.2013r.
 
 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Maciej Milanowicztel. +48 91 47 23 219 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Wykonanie i dostawa Kontenerów produkcyjnych zwiazanych z rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11628164
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.
 
1. Przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie i dostawa Kontenerów produkcyjnych zwiazanych z rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11628164”
 
Maszyna „HEX” jest to urzadzenie sluzace do produkcji drutówek pokrytych guma uzywanych dalej do produkcji opon do samochodów ciezarowych w fabryce Bridgestone Stargard. Instalacja urzadzenia polega na wykonaniu prac mechanicznych :
 • rozpakowaniu poszczególnych elementów maszyny i przetransportowaniu ich na miejsce instalacji.
 • wytycznie osi urzadzenia zgodnie z dolaczonymi rysunkami
 • montaz poszczególnych elementów maszyny na fundamencie
 • wykonanie podlaczen mediów
 • montaz urzadzen pobocznych
 • wykonanie prac dodatkowych zawartych w specyfikacji
 • rozruch urzadzenia
 • udzial w testach urzadzenia
 
Wykonawca powinien zapewnic:
wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.
 
Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci
 
2. Termin wykonania zamówienia
 
Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach:
10 szt. kontenerów dostarczone do 20.09.2013
39 szt. kontenerów dostarczone do 20.12.2013                                                                                      
 
3. Wybór ofert
 
Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:
 
 • Zgodnosc z specyfikacja
 • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
 • Termin wykonania uslugi
 • Cena
 
W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.
 
 
4. Harmonogram przetargu
 
 
Termin skladania deklaracji poufnosci do 17.06.2013 r.
Termin skladania ofert do 28.06.2013 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 01.07.2013 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 04.07.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 05.07.2013 r.
 

Warunkiem przystapienia do przetargu jest podpisanie Klauzuli Poufnosci.
Bardzo prosze o zapoznanie sie z dokumentem oraz odeslanie podpisanej kopii na wskazany adres mailowy wraz z pelnomocnictwem uwierzytelniajacym wlasciwa reprezentacje firmy przez podpisana osobe.
 
 
Oryginal natomiast bardzo prosze przeslac poczta na ponizszy adres:
Milanowicz Maciej
Bridgestone Stargard Sp. z o.o.
ul. Most Kamienny 7
73-110 Stargard Szczecinski