2 kwiecień 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Instalacja maszyny HEX bead – elektryka, zwiazanej z rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11544248


Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Instalacja maszyny HEX bead – elektryka, zwiazanej z rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11544248”.

Maszyna „HEX bead” jest to urzadzeniem do produkcji drutówki do opon wyprodukowanych w Bridgestone Stargard do samochodów ciezarowych. Instalacja elektryczna urzadzenia polega na:

 ZAKRES PRAC CZESC ELEKTRYCZNA
1. Przygotowanie szczególowego harmonogramu prac i cotygodniowe raportowanie postepów.
2. Rozladunek oraz transport szaf sterowniczych CP oraz paneli operatorskich OP do miejsce instalacji.
3. Wyznaczenie, zakup i instalacja odpowiednich tras kablowych kabli zasilajacych, sterowniczych i komunikacyjnych niezbednych do uruchomienia maszyny HEX bead.
4. Wykonanie instalacji elektrycznej maszyny HEX bead wedlug dostarczonej dokumentacji.
5. Instalacja mechaniczna oraz elektryczna szaf elektrycznych oraz wskazanych paneli operatorskich
6. Wykonanie pomiarów elektrycznych 
7. Udzial w próbnym rozruchu oraz testach po instalacji 
8. Wykonanie prac dodatkowych opisanych w dalszej czesci specyfikacji.

Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach:

Przewidziany termin zakonczenia instalacji: 29.08.2013

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

  • Zgodnosc z specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania uslugi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 12.04.2013 r.
Termin skladania ofert do 15.05.2013 r.
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 17.05.2013 r.
Rozmowy z wybranymi oferentami do 24.05.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 31.05.2013 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11544248 pdf (0.1MB)