7 marzec 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Instalacja maszyny HSB – elektryka, zwiazanej z rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11544223

Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Instalacja maszyny HSB – elektryka, zwiazanej z rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11544223”

Maszyna „HSB” jest to urzadzeniem do produkcji wypelnien drutówki do opon wyprodukowanych w Bridgestone Stargard do samochodów ciezarowych. Instalacja elektryczna urzadzenia polega na :

ZAKRES PRAC CZESC ELEKTRYCZNA
1. Przygotowanie szczególowego harmonogramu prac i cotygodniowe raportowanie postepów.
2. Rozladunek oraz transport szaf sterowniczych CP oraz paneli operatorskich OP do miejsce instalacji.
3. Wyznaczenie, zakup i instalacja odpowiednich tras kablowych kabli zasilajacych, sterowniczych i komunikacyjnych niezbednych do uruchomienia maszyny HSB.
4. Wykonanie instalacji elektrycznej maszyny HSB wedlug dostarczonej dokumentacji.
5. Instalacja mechaniczna oraz elektryczna szaf elektrycznych oraz wskazanych paneli operatorskich
6. Instalacja elektryczna metal detektora wedlug zalaczonej dokumentacji 
7. Wykonanie oraz podlaczenie rozdzielnicy nn 0,4kV zasilanej z podstacji #SS6
8. Wykonanie pomiarów elektrycznych 
9. Udzial w próbnym rozruchu oraz testach po instalacji 
10. Wykonanie prac dodatkowych opisanych w dalszej czesci specyfikacji.

Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach:

Przewidziany termin zakonczenia instalacji: 29.08.2013
       
3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

  • Zgodnosc z specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania uslugi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 22.03.2013 r.
Termin skladania ofert do 5.04.2013 r.
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 08.04.2013 r.
Rozmowy z wybranymi oferentami do 18.05.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 22.05.2013 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11544223 pdf (0.1MB)