4 luty 2013

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Artur Wojciechowski  tel. +48 91 47 23 216 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

Wykonanie i montaz stacji Big bag  do „ground filler” i buffing w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11546769

Praca dotyczy wykonania i montazu 2 stacji do rozladunku i zasypu materialów sypkich pochodzenia gumowego na poziomie 13.5m przy zbiornikach dobowych Daybins
Material bedzie dozowany w workach o pojemnosci maksymalnie 2m3 i podawany do zbiorników za pomoca wciagników elektrycznych 2T

ZAKRES PRAC 
1 Wykonanie wizji lokalnej na terenie BSST.
2 Wykonanie projektu mechanicznego i elektrycznego.
3 Wykonanie i zakup wszystkich elementów potrzebnych do uruchomienia zaprojektowanej maszyny.
4 Dostawa urzadzen na teren zakladu BSST.
7 Instalacja maszyny.
8 Uruchomienie i testy.

Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie i montaz stacji Big bag  do „ground filler” i „buffing” w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR 11546769”

Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):

Poczatek dostaw maszyn i poczatek instalacji od 30.08.2013
Koniec instalacji poczatek testów od 21.09.2013
Uruchomienie produkcji na linii od 15.10.2013

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

  • Zgodnosc ze specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania uslugi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 15.02.2013 r.
Termin skladania ofert do 11.03.2013 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 12.03.2013 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 19.03.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 02.04.2013 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11546769 pdf (0.0MB)