21 styczeń 2013

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

 
OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Maciej Milanowicz  tel. +48 91 47 23 219 fax. +48 91 47 23 101
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na

„Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu zaladunku opon do maszyny mikujacej Doping nr 3 w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11532624”


Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

„Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego systemu zaladunku opon do maszyny mikujacej Doping no 3 w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11532624”

Celem dzialania systemu jest zaladunek opon GT z kolejki wózków do maszyny mikujacej „Doping 3” z jednoczesnym  rozpoznawaniem rozmiarów opon oraz adaptacja maszyny „Doping 3” do kazdego rozmiaru opony. System  nie powinien ograniczac produktywnosci maszyny mikujacej „Doping 3”. System ma sie opierac na sterowniku programowalnym firmy Mitsubishi oraz byc zaprojektowany w taki sposób aby nie doprowadzac do znieksztalcania badz niszczenia opon przez system.

Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci.


2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):

Przewidziany termin dostawy gotowych urzadzen:  do dnia 30.08.2013
       

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

  • Zgodnosc ze specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania uslugi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.


4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 29.01.2013 r.
Termin skladania ofert do 15.02.2013 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 18.02.2013 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 22.02.2013 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 26.02.2013 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZ_11532624 pdf (0.1MB)