19 październik 2012

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiajacy:
BRIDGESTONE Stargard Szczecinski Spólka z o.o.
73-110 Stargard Szczecinski, ul. Most Kamienny 7,
NIP 854-228-95-50, REGON 320226297
KRS 0000260618
Dane kontaktowe:
Maciej Milanowicz tel. +48 91 47 23 219 fax. +48 91 47 23 101
e –mail: maciej.milanowicz@bridgestone.eu
oglasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
Wykonanie, dostawa oraz montaz przenosników gumy FEED CV na linie DET w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11455914
  
Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie, dostawa oraz montaz przenosników gumy FEED CV na linie DET w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11455914”
 
Zakres prac obejmuje wykonanie projektu, wykonanie urzadzen dostawe oraz montaz przenosników gumy z walcarek zasilajacych do wytlaczarek linii DET. Wykonane przenosniki powinny zostac zainstalowane w nowej czesci fabryki na nowo instalowanej linii wytlaczania. Uklad przenosników powinien zostac zabudowany zgodnie z isniejacym ukladem przenosników linii TET.
 
Wykonawca powinien zapewnic:
  • wykwalifikowany zespól: (wg specyfikacji)
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac (wg specyfikacji).
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia.
 
Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci
 

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach ( wg specyfikacji ):
 
Przewidziany termin montazu gotowych urzadzen:  do dnia 30.04.2013                                                                                               

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.
Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:
 
  • Zgodnosc ze specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania uslugi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.
 
4. Harmonogram przetargu
 
Termin skladania deklaracji poufnosci do 31.10.2012 r.
Termin skladania ofert do 14.11.2012 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 20.11.2012 r.
 
Rozmowy z wybranymi oferentami do 30.11.2012 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 15.12.2012 r.