6 lipiec 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz
tel. 061 873 4013/ 795 545 002. fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
 
na Wykonanie maszyny do mikowania opon
 
na terenie Zakładu PR#11364242
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  maszyny do mikowania opon na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniuzgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji technicznej – specyfikacji dołączonej do dokumentów SIWZ.
 
Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
W przypadku Firm, które mają już podpisaną deklarację poufności proszę o przesłanie informacji z prośbą o przesłanie materiałów przetargowych.
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem poniżej:
 
 • Rozpoczęcie prac zaraz po otrzymaniu zamówienia
 • Zakończenie realizacji zamówienia 30.10.2012.
 • Dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej musi być zrealizowane do 15.11.2012.
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Zgodność ze specyfikacją
 • Termin wykonania prac
 • Cena
 • Doświadczenie
 • Warunki płatności
 • Warunki gwarancji
 
Dodatkowo oferta powinna zawierać:
 
 • wycenę szczegółową prac
 • harmonogram wykonania prac
 • potwierdzenie zgodności oferty z otrzymaną specyfikacją i jej wymaganiami
 

4. Harmonogram

 
Termin składania ofert do 30.07.2012 r.
 
 
.
 
 
 
 
Bridgestone Poznań
Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)