20 lipiec 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM JEDNOSTOPNIOWYM

 
 
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Bartosz Cinka
tel.061 665 4192 fax. 061 665 4091
adres strony internetowej:
 
 
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy
na instalację maszyny ASM.
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest instalacja maszyny ASM.
 
 
 

2. Termin wykonania zamówienia.

 
Zakończenie instalacji maszyny powinno się odbyć do 30.10.2012.
 
 
 
 
 
 

3. Opis oceny spełnienia warunków.

 
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
  • Najlepsza cena wykonywanej usługi
  • Najszybszy czas realizacji zamówienia
  • Doświadczenie w instalacji maszyn
 
 
 
 
 
4. Harmonogram przetargu
 
termin składania ofert                                                     03.08.2012
termin ogłoszenia decyzji                                                14.08.2012
 
 
 
 
 
Bridgestone Poznań
Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci (1) pdf (0.1MB)