29 czerwiec 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
e –mail: szymon.schroeder@bridgestone.eu
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wykonanie
 
systemu nagłośnienia nowych hal i garażu wg PR#11333888
 
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

 
Przedmiot zamówienia jest wykonanie systemu nagłośnienia nowych hal i garażu.
Firma: Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Wykonawca powinien spełnić następujące warunki:
  • posiadać doświadczenie w wykonywaniu systemów nagłośnienia dla dużych obiektów,
  • posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania systemów nagłośnienia.
 
Zamawiający zapewnia dokumentację techniczną niezbędną do wykonania instalacji. Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
 
Prosimy o przedstawienie dwóch ofert na system nagłośnienia, pierwsza z nich na system zlokalizowany w nowych halach, druga w garażu.
 
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30 września 2012 r..
 
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
  • Zgodność z specyfikacją
  • Doświadczenie w wykonywaniu instalacji systemów nagłośnienia dla dużych obiektów
  • Termin dostawy
  • Cena
  • Warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.
      
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.
 
 
 
 
 

4. Harmonogram

 
Termin składania deklaracji poufności do 08.07.2012 r.
 
Termin składania ofert do 14.07.2012 r.
 
Otwarcie kopert z ofertami do dnia 21.07.2012 r.
 
Wykonanie systemu do dnia 30.09.2012 r.
.
 
 
 
 
 
 
Bridgestone Poznań
Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)