6 czerwiec 2012

Projekt wspólfinansowany za srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytul projektu: „Rozbudowa zakladu produkcji innowacyjnych opon i biezników do recyclingu”
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 
Dzialanie: 4.5. Wsparcie inwestycji o duzym znaczeniu dla gospodarki

Wartosc projektu: 537 534 969,00 zl 
Wartosc wkladu Unii Europejskiej: 105 187 490,62 zl 
Wartosc wkladu Budzetu Panstwa: 18 562 498,34 zl

„Dostawa, szkolenie obslugi i uruchomienie sprezarek o zmiennej wydajnosci w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11346966”

Wszyscy Wykonawcy, którzy chca wziac udzial w przetargu musza skontaktowac sie z w/w osoba w celu uzupelnienia informacji i otrzymania szczególowych wytycznych o sposobie i warunkach przystapienia do przetargu, poniewaz ogloszenie ma charakter wstepnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, szkolenie obslugi i uruchomienie sprezarek o zmiennej wydajnosci w fabryce opon Bridgestone w Stargardzie - etap 1B wg Projektu Zamiennego wg PR11346966”.

Wykonawca powinien zapewnic:
  • dostawe sprezarki o zmiennej wydajnosci o minimalnym cisnieniu roboczym 7 bar (wg. specyfikacji),
  • dostawe sprezarki o zmiennej wydajnosci o minimalnym cisnieniu roboczym 9 bar (wg. specyfikacji),
  • materialy i narzedzia konieczne do przeprowadznie prac,
  • wykwalifikowana kadre do uruchomienia urzadzenia w lokalizacji inwestora,
  • posiadac niezbedne doswiadczenie i uprawnienia,
  • szkolenie dla pracowników inwestora w zakresie obslugi i eksploatacji.

Zamawiajacy zapewnia kompletna dokumentacje techniczna niezbedna do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczególowa specyfikacja wraz z kompletnym materialem przetargowym zostanie udostepniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufnosci

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiazany jest wykonac przedmiot zamówienia w nastepujacych terminach:

Przewidziany termin zakonczenia instalacji: 30.09.2012

3. Wybór ofert

Zamawiajacy wybiera sposród nieodrzuconych ofert, oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje sie najkorzystniejszy bilans ponizszych kryteriów:

  • Zgodnosc ze specyfikacja
  • Doswiadczenie w wykonywaniu prac bedacych przedmiotem przetargu ( wg specyfikacji )
  • Termin wykonania uslugi
  • Cena

W przypadku, gdy zamknieto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególnosci, gdy warunki oferowanych prac odbiegaja istotnie od oczekiwan Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie wybrac którejkolwiek z ofert. Wówczas przystapi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyzszych kryteriów.

4. Harmonogram przetargu

Termin skladania deklaracji poufnosci do 20.06.2012 r..
Termin skladania ofert do 27.06.2012 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 28.06.2012 r.

Rozmowy z wybranymi oferentami do 3.07.2012 r.
Zawarcie umowy z Wykonawca do 9.07.2012 r.

Powiązany materiał do pobrania Pobierz SIWZKompresory06062012 pdf (0.1MB)