18 maj 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz
tel. 061 873 4013/ 795 545 002. fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
 
na Instalację maszyny do produkcji opasań
 
na ternie Zakładu PR#11326174
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji maszyny do produkcji opasań na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniuzgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji technicznej – specyfikacji dołączonej do dokumentów SIWZ.
 
Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
W przypadku Firm, które mają już podpisaną deklarację poufności proszę o przesłanie informacji z prośbą o przesłanie materiałów przetargowych.
 
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem poniżej:
 
 • Rozpoczęcie prac na terenie Zakładu Bridgestone od 31.08.2012 r
 • Zakończenie instalacji do 18.09.2012 r
 • Zakończenie modernizacji maszyny do 05.10.2012 r.
 • Odbiór maszyny do 08.10.2012 r.
 • Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia i odbiór dokumentacji do 22.10.2012 r.
 • Wsparcie techniczne podczas testów maszyny do 20.11.2012 r.
 
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Zgodność ze specyfikacją
 • Termin wykonania prac
 • Cena
 • Doświadczenie
 • Warunki płatności
 • Warunki gwarancji
 • Wdrożony system jakości ISO
 
 
 
Dodatkowo oferta powinna zawierać:
 
 • wycenę szczegółową prac
 • harmonogram wykonania prac
 • potwierdzenie zgodności oferty z otrzymaną specyfikacją i jej wymaganiami
 

4. Harmonogram

 
Termin składania ofert do 05.06.2012 r.
 
 
 
 
Bridgestone Poznań
Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)