7 marzec 2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz
tel. 061 873 4013/ 795 545 002. fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
 
na wykonanie i uruchomienie Szpularni
 
na ternie Zakładu PR#11261387
 
 
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 

1. Przedmiot zamówienia

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uruchomienie Szpularni na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniuzgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji technicznej – specyfikacji dołączonej do dokumentów SIWZ.
 
Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
W przypadku Firm, które mają już podpisaną deklarację poufności proszę o przesłanie informacji z prośbą o przesłanie materiałów przetargowych.
 
 

2. Termin wykonania zamówienia

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem poniżej:
 
 • Szpularnia harmonogram + projekt zmian do 10.06.2012
 • Zakończenie prac, podłączone media do 12.10.2012
 • Kompletna dokumentacja odbiorowa do 25.10.2012
 • Szpularnia potwierdzenie parametrów pracy do 16.09.2013
 
 

3. Wybór ofert

 
Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.
 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 
 • Zgodność z specyfikacją
 • Termin wykonania usługi
 • Cena
 • Doświadczenie w budowaniu komór klimatyzacyjnych
 • Warunki płatności
 • Oferowany serwis
 
 
Dodatkowo oferta powinna zawierać:
 
 • wycenę szczegółową prac i materiałów
 • harmonogram wykonania prac
 • potwierdzenie zgodności oferty z otrzymaną specyfikacją i jej wymaganiami
 

4. Harmonogram

 
Termin składania ofert do 02.04.2012 r.
 
 
.
 
 
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)