19 grudzień 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Bartosz Cinka
tel.061 665 4192 fax. 061 665 4091
adres strony internetowej:

ogłasza pisemny przetarg
na
uruchomienie maszyn do produkcji elementów gumowych

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie 2 maszyn na terenie Bridgestone  Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu: 

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

 • Instalacja 2 maszyn do produkcji elementów gumowych. Maszyna zajmuje ok. 4,5 m2, waga ok. 1tona. W skład zamówienia wchodzi:
 • Rozładunek z kontenerów,
 • Rozpakowanie z paczek,
 • Doprowadzenie:
   - Sprężonego powietrza,
   - Energii elektrycznej ze wskazanej rozdzielni,
 • Wyznaczenie osi koniecznych do instalacji maszyny,
 • Instalacja maszyny wg wskazanej kolejności,
 • Sprawdzenie osiowania osi podawania elementów gumowych,
 • Poziomowanie maszyny,
 • Ustanowienie połączeń powietrza, zasilania i sterowania dla całej maszyny. Zasilić wszystkie odbiorniki (silniki, siłowniki, itp.),
 • Uzupełnić ewentualne braki w kablach sterowniczych oraz zasilających,
 • Wykonać połączenie wyrównawcze,
 • Skonfigurowanie sieci, inwerterów oraz servo napędów,
 • Wykonanie drobnych modyfikacji maszyny,
 • Zainstalować układ bezpieczeństwa i sprawdzić jego działanie,
 • Udział w trakcie uruchomienia maszyny,
 • Wypełnić odpowiednie protokoły powykonawcze, przeprowadzić testy szczelności.
Wykonawca powinien zapewnić:

Wykwalifikowane zespoły:
 • Monterów – elektryków, automatyków,
 • Rurarzy,
 • Monterów – mechaników,

Materiały i narzędzia konieczne do instalacji i uruchomienia maszyny tj. wózki widłowe, zawiesia powinien zapewnić oferent,
Posiadać niezbędne uprawnienia,
Gwarancję na prace montażowe 2 lata dla 24 godzinnej pracy urządzenia,

2. Termin wykonania zamówienia


Maszyna A
 • Instalacja od 31.01.2012-01.03.2012
 • Uruchomienie do 15.03.2012

Maszyna B
 • Instalacja od 02.03.2012-01.04.2012
 • Uruchomienie do 17.04.2012

3. Opis oceny spełnienia warunków

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • Doświadczenie w instalowaniu urządzeń dla przemysłu (ze wskazaniem na przemysł oponiarski),
 • Doświadczenie w pracy z maszynami zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EC,
 • Wdrożony system zapewnienia jakości,

4. Harmonogram przetargu
 • termin składania ofert  
  11.01.2012
 
 • termin ogłoszenia decyzj  
  20.01.2012