18 październik 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
adres strony internetowej:

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę czytników kodów kreskowych SICK ICR880.

Wszyscy Dostawwcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
  • dostawa czytników kodów kreskowych SICK ICR880 do zakładu Bridgestone Poznań Sp. z o. o. w Poznaniu.

Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.


2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do 30.11.2011r. wraz z dokumentacją techniczną.


3. Opis oceny spełnienia warunków

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  •     czas dostawy,
  •     cena,
  •     warunki gwarancji.


4. Harmonogram przetargu

    Termin przesłania dokumentacji: 21.10.2011
    Termin składania ofert: 24.10.2011