09.08.2011 r.
 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DWUSTOPNIOWYM
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Marta Dorosz
tel. 061 873 4013/ 795 545 002./fax. 061 873 4091
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dwustopniowy na
Wykonanie skrzyżowania dróg według projektu wykonawczego
 
 
Celem uzupełnienia ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane Wykonanie skrzyżowania dróg według projektu wykonawczego na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu informujemy o następujących zmianach w ogłoszeniu:
 
 
Ze względu na konieczność rozpoczęcia prac do 01.09.2011 r. czas przygotowania i przesłania oferty został zmieniony z 24 sierpnia na 18 sierpnia.