14 lipiec 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-10-52-334, REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Szymon Schroeder tel. 061 873 44 93 fax. 061 873 4091
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na dostawę sprzętu Cisco wg pr#11004775/11004491/11028964/11020814


Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:

a) 5 GHz 3.5 dBi Swivel Dipole Antenna Black, RP-TNC – 30 sztuk
b) 2,4 GHz 2.2 dBi Swivel Dipole Antenna Black, RP-TNC – 25 sztuk
c) 802.11a/g/n Ctrlr-based AP w/CleanAir; Ext Ant; E Reg Domain – 1 sztuka
d) 5GHZ 3.dBi Swivel Dipole Antenna Black, RP-TNC – 3 sztuki
e) 2,4 GHZ 2.2 dBi Swivel Dipole Antenna Black, RP-TNC – 3 sztuki
f) Cisco Power Injector for AP1140, AP1250, AP1260, AP3500 Series – 1sztuki
g) Smartnet 8X5XNBD 802.11a/g/n Ctrlr-based AP W/CleamAir, E – 1 sztuka
h) Cisco Switch 2960 48TC-L 48 10/100 2 10/100/1000/SFP Lan Base Image – 4 sztuki
i) Modul Cisco Mini GBIC/SFP 100BaseFX (LC) for DSBU Switches – 8 sztuk
j) Switch Cisco WS-2960-48PST-L – 13 sztuk

Wykonawca powinien spełnić następujące warunki:
  • dostarczyć zgodnie z zadeklarowanym terminem przedmiot zamówienia,
  • być w stanie udzielić wsparcia technicznego Bridgestone Poznań, gdyby wystąpiła taka potrzeba.

Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.


2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do dnia 5 września 2011 r.


3. Wybór ofert

Zamawiający wybiera spośród nieodrzuconych ofert, ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

Cena
Warunki dostawy (Incoterms)
Termin dostawy
Warunki gwarancji
       
W przypadku, gdy zamknięto przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert w szczególności, gdy warunki oferowanych prac odbiegają istotnie od oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający może nie wybrać którejkolwiek z ofert. Wówczas przystąpi do negocjacji z oferentami, którzy mieli najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów.


4. Harmonogram

Termin składania deklaracji poufności do 20.07.2011 r..

Termin składania ofert do 22.07.2011 r.

Otwarcie kopert z ofertami do dnia 25.07.2011 r.

Dostarczenie przedmiotu zamówienia do dnia 5 września 2011 r.