Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań,
ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334
REGON 631164894
KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Bartosz Cinka
tel.061 665 4192 fax. 061 665 4091
e –mail: bartosz.cinka@bridgestone.eu
adres strony internetowej:

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy
na dostawę zaworów ROCKY

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do magazynu w Poznaniu:
  • 41 sztuk zaworów PISTON VALVE ROCKY TPC-2212-25DBXY
  • 82 sztuki zaworów 3-WAY PISTON VALVE TPC-2313-40DBXY ROCKY

2. Termin wykonania zamówienia

Dostawa do magazynu w Poznaniu przy ulicy Bałtyckiej 65 od 31.05.2011 do 02.07.2012 zgodnie z załączonym harmonogramem:

TPC-2212-25DBXY 41 szt
 TPC-2213-40DBXY 82 szt 
SUMA
 
31-05-2011  2 2 6
 30-06-2011  3 6 9
 01-08-2011
 3 6 9
 31-08-2011
3 6 9
 30-09-2011 
3 6 9
 31-10-2011
 3 6 9
 30-11-2011
3 6 9
02-01-2012 
 
3 6 9
 31-01-2012 
 3 6 9
 29-02-2012
 3 6 9
 02-04-2012
 3 6
 30-04-2012 
 3 6 9
 31-05-2012
 3 6 9
 02-07-2012 
 3 6 9
   41 82 123


3. Opis oceny spełnienia warunków

Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

  •     Najlepsza cena zamawianych części
  •     Najszybszy czas dostawy

4. Harmonogram przetargu

  •     Termin składania ofert 18.05.2011
  •     Termin ogłoszenia decyzji 21.05.2011