21 kwiecień 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
e –mail: tomasz.zablocki@bridgestone.eu
adres strony internetowej: 
http://www.bridgestone.pl/kontakt/spolki-bridgestone-w-polsce/bridgestone-poznan

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Wykonanie pomostów w hali

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
Wykonanie i montaż pomostów w hali wg PR# 10987246 
na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:

Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.


1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 • wykonanie projektu pomostów wg schematu,
 • wykonanie i montaż pomostów,
 • transport konstrukcji od Wykonawcy do miejsca montażu w BSPZ.
Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.

2. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

 • dostarczenie projektu wykonawczego do 20.06.2011,
 • oczekiwane rozpoczęcia prac na terenie BSPZ od 21.06.2011,
 • realizacja etapu Pomost 1 i Pomost 2 do 30.07.2011,
 • realizacja etapu Pomost 4 do 15.07.2011,
 • realizacja etapu Pomost 3 do 30.08.2011,
 • realizacja przedmiotu zamówienia musi się zakończyć najpóźniej do 30.09.2011,
 • dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej musi być zrealizowane do 31.10.2011.
Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac najpóźniej 2 tygodnie po otrzymaniu zamówienia (w formie graficznej, np. format Excel, PowerPoint). Aktualizacja harmonogramu po stronie Wykonawcy.

3. Opis oceny spełnienia warunków

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:

 • zgodność ze specyfikacją techniczną,
 • doświadczenie w wykonywaniu pomostów stalowych,
 • termin dostawy,
 • cena.
4. Harmonogram przetargu

 • termin składania wniosków:   27.04.2011
 • termin rozpatrzenia wniosków:  28.04.2011
 • termin przesłania dokumentacji i SIWZ: 29.04.2011
 • termin składania ofert:   16.05.2011
 • termin rozpatrzenia ofert:   do 31.05.2011

Powiązany materiał do pobrania Pobierz wzordeklaracjipoufnosci pdf (0.1MB)