18 kwiecień 2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Zamawiający:
BRIDGESTONE POZNAŃ Spółka z o.o.
61-017 Poznań, ul. Bałtycka 65,
NIP 782-20-52-334, REGON 631164894, KRS 0000003456
Dane kontaktowe:
Tomasz Zabłocki
tel. 0048 61 873 4119, fax. 0048 61 873 4091
e –mail: tomasz.zablocki@bridgestone.eu
adres strony internetowej:
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na
Dostawę układu odzysku azotu.

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
Dostawa kompletnego układu do odzysku azotu wg PR# 10974740
na terenie Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu:
 
Wszyscy Wykonawcy, którzy chcą brać udział w przetargu muszą skontaktować się z w/w osobą w celu uzupełnienia informacji i otrzymania szczegółowych wytycznych o sposobie i warunkach przystąpienia do przetargu, ponieważ ogłoszenie ma charakter wstępnej informacji.
 
 

1. Przedmiot zamówienia.

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu odzysku azotu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 • wstępna chłodnica wodna zainstalowana przez filtrem wstępnym,
 • filtr na dolocie do sprężarki,
 • sprężarka tłokowa azotu w wykonaniu olejowym lub bezolejowym,
 • sprężarka wykonana jako chłodzona wodą,
 • wymagana pełna dokumentacja do urządzenia.
 
Szczegółowa specyfikacja wraz z kompletnym materiałem przetargowym zostanie udostępniona zainteresowanym firmom po podpisaniu przez nie deklaracji poufności.
 
 

2. Termin wykonania zamówienia.

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:
 • zakończenie realizacji przedmiotu zlecenia do 30.06.2011,
 • dostarczenie kompletu dokumentacji do 30.06.2011.


3. Opis oceny spełnienia warunków.

 
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych kryteriów:
 • zgodność ze specyfikacją techniczną,
 • czas dostawy,
 • cena,
 • warunki gwarancji jakości, w tym okres gwarancji ponad wymagane minimum.
 
4. Harmonogram przetargu
 
 • termin składania wniosków:                                  21.04.2011
 • termin rozpatrzenia wniosków:                              22.04.2011
 • termin przesłania dokumentacji i SIWZ:                  27.04.2011
 • termin składania ofert:                                          05.05.2011
 • termin rozpatrzenia ofert:                                      do 20.05.2011
 
 
Bridgestone Poznań Spółka z o.o.
ul. Bałtycka 65,
61-017 Poznań