FAQs

Informacje ogólne

 • Gdzie można szybko odczytać nośność opony Bridgestone?

  Nośność określona jest liczbą gwiazdek (*) w przypadku opon radialnych i wskaźnikami handlowymi (Ply Rating - PR) przy oponach diagonalnych. Im wyższa nośność, tym większa liczba gwiazdek (od * do ***) lub liczba wskaźnika handlowego. Oznaczenie MS (wyłącznie nośność Bridgestone) jest skrótem pochodzącym od Multi-Star i oznacza, że taka opona jest przeznaczona zarówno do ładowarek, jak również do maszyn do prac ziemnych i jej wskaźnik będzie zależał od sposobu użytkowania.

 • Co oznacza Tyre Tread Classification?

  Wszystkie opony OTR są podzielone na klasy wed��ug rozmiaru, nośności, ciśnienia i prędkości. Klasyfikacje te są standardem i zostały określone przez wszystkie zaangażowane strony (producenci opon, pojazdów itd…). Wszystkie opony OTR są zarejestrowane zgodnie z normami stowarzyszenia TRA (Tyre and Rim Association).

  Kod

  Litera określa typ użytkowania opony:
  L = ładowarki (Loader)
  E = maszyny do prac ziemnych (Earthmover)
  G = równiarki (Grader)

  Klasyfikacja

  Liczba określa głębokość bieżnika opon:
  2 lub 3 = bieżnik o standardowej głębokości (100%)
  4 = bieżnik głęboki (150%)
  5 = bieżnik bardzo głęboki (250%)

  Tyre Tread Classification (TRA)

 • Jakie informacje podane są na bokach opon?

  Więcej informacji na temat oznaczeń na oponach i struktur opon sklasyfikowanych według typu serwisowania i oznaczeń Bridgestone znajdziesz tutaj.

Serwisowanie opon

 • Czy uszkodzone opony można naprawiać?

  Oceną możliwości i sensu naprawy opony zajmuje się dealer opon. Dokona on wyceny kosztów naprawy, uwzględniając pozostały okres potencjalnej eksploatacji opony, aby zagwarantować:
  • optymalne użytkowanie pozostałego bieżnika
  • optymalne koszty serwisowania na jedną godzinę lub jeden kilometr przebiegu opony 
 • Jak pompować opony?

  Zakładanie opon OTR jest złożoną czynnością i wymaga przestrzegania ścisłych procedur. Prace związane z zakładaniem opon należy powierzyć doświadczonemu profesjonaliście posiadającemu odpowiednie wyposażenie.

 • Dlaczego ciśnienie w oponach odgrywa tak ważną rolę?

  Opona wypełniona jest powietrzem, które utrzymuje ładunek – nie karkas.
  Opona musi być użytkowana z optymalnym ugięciem pod kątem przewożonego ładunku, dlatego ciśnienie w oponie musi odpowiadać danemu ładunkowi
  Zbyt niskie ciśnienie powoduje nadmierne ugięcie opony, które z kolei wiąże się z naprężeniami mechanicznymi powodującymi wytwarzanie ciepła.
  Zbyt wysokie ciśnienie zmniejsza naturalne ugięcie opony, co może prowadzić do uszkodzenia, a nawet wybuchu opony.

  Ciśnienie w oponach określa się na podstawie: 

  • instrukcji producenta pojazdu
  • parametrów technicznych opony
  • rodzaju prac, które będą wykonywane z użyciem pojazdu
  • powierzchni, na której pojazd będzie użytkowany