Opona o bardzo wysokiej zdolności ugięcia (VF) jest oponą o konstrukcji, w której osnowa posiada większą wytrzymałość, niż w odpowiadającej jej oponie standardowej. Jakie są tego zalety?

Zmniejszone ubicie gleby

Podobne obciążenie •

Ta sama prędkość •

Niższe ciśnienie w ogumieniu •

KORZYŚĆ:

Praca z niższym ciśnieniem w oponach zmniejsza zagęszczanie gleby kołami, co skutkuje większymi plonami

Przenoszenie większych obciążeń i oszczędność czasu w ruchu drogowym

• Ta sama prędkość

• To samo ciśnienie

• O 40% większy udźwig

KORZYŚĆ:

Możliwość przewozu większego ładunku oznacza zmniejszenie ilości cykli drogowych. Uzyskuje się oszczędność czasu i obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Wzrost efektywności

Podobne obciążenie •

To samo ciśnienie •

Większa prędkość •

KORZYŚĆ:

Udźwig jest niezależny od prędkości, zatem nie ma potrzeby zmieniać ciśnienia w oponach, przemieszczając się z pola na drogę. Uzyskuje się oszczędność czasu i zwiększenie wydajności.Nacisk na oś oraz prędkość nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć wartości zalecanych przez producenta pojazdu oraz dopuszczonych przez przepisy. 

(*) Zgodnie z regulaminem nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej, artykuł 2.20.1