Najlepsze w swojej klasie

Wewnętrzne testy wyraźnie pokazują zalety Bridgestone w efektywności gospodarowania i ochrony gleby.

Testy wewnętrzne dowodzą, że opony Bridgestone VT-TRACTOR są lepsze niż ich konkurenci premium.
  • 26% większa powierzchnia styku
  • 0,9 ha więcej na dzień
  • 36 litrów mniej paliwa na dzień
Zobacz poniższy film wideo ilustrujący wynik testu.

Zobacz także sprawozdanie z badań wydane przez DLG.