Nikt nie rodzi się Olimpijczykiem
Olimpijczykiem się stajesz
Kimś stworzonym nie tylko z siły i prędkości
Ale z czegoś więcej
Z dyscypliny i poświęcenia
Więc cokolwiek chcesz osiągnąć
Chwałę Olimpijską
Czy inne, codzienne zwycięstwo
Tak trzymaj
Bądź wytrwały
PODĄŻAJ ZA MARZENIAMI
BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO